Đặt chỗ với Emirates

Các tùy chọn thanh toán đặt chỗ trực tuyến

Tôi có những phương án chuyển khoản ngân hàng nào?

Có hai loại phương án chuyển khoản ngân hàng:

  • Thanh toán thời gian thực – Chuyển khoản trực tuyến và thời gian thực - thanh toán được thực hiện ngay lập tức. Vé được phát hành tự động và gửi e-mail cho Quý khách ngay khi Quý khách hoàn tất thanh toán.
  • Thanh toán phi thời gian thực - chuyển khoản qua ngân hàng offline – các tùy chọn thanh toán này sẽ khả dụng tùy thuộc vào quốc gia nơi khởi hành và ngày khởi hành. Vì các lựa chọn thanh toán này không thể được xác nhận theo thời gian thực, Emirates phải chờ khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng cụ thể. Ngay sau khi thanh toán được báo cáo là đã hoàn tất, chúng tôi sẽ phát hành vé. Tìm hiểu thông tin về thanh toán chuyển khoản ngân hàng ngoại tuyến tại đây.