Đặt chỗ với Emirates

Online booking payment options

Tôi có thể thanh toán bằng loại tiền nào và tôi có thể thanh toán bằng ngoại tệ không?

Khi Quý khách đặt vé trực tuyến, tổng chi phí thường được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia khởi hành. Ví dụ nếu Quý khách xuất phát từ Dubai tổng số tiền của Quý khách sẽ hiển thị bằng đồng dirham của UAE, và nếu Quý khách xuất phát từ Anh, nó sẽ hiển thị bằng bảng Anh.

Quý khách có thể chọn loại tiền tệ khi thanh toán bằng Visa, Mastercard, American Express hoặc Diners Club. Các tùy chọn này khả dụng cho nhiều quốc gia và có trên trang mà Quý khách nhập thông tin thẻ của mình. Xin lưu ý rằng nếu Quý khách chọn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền của thẻ, ngân hàng phát hành thẻ của Quý khách sẽ sử dụng tỷ giá riêng và cũng có thể áp dụng tính phí. Rất tiếc chúng tôi không kiểm soát tỷ giá hối đoái của ngân hàng phát hành thẻ hoặc chi phí của ngân hàng đó.