Hành lý và tài sản bị thất lạc

Delayed and damaged baggage

Tôi phải làm gì nếu hành lý của tôi bị thất lạc trên chuyến bay của một hãng hàng không khác?

Nếu hành lý của bạn bị thất lạc trên một chuyến bay không phải của Emirates, bạn hãy liên hệ trực tiếp với hãng hàng không đó để biết thông tin.

Vui lòng lưu ý rằng điều này áp dụng ngay cả khi bạn bay bằng vé Emirates nhưng được chuyển sang máy bay của hãng hàng không khác.