Hành lý và tài sản bị thất lạc

Delayed and damaged baggage

Tại sao tôi chưa nhận được hành lý?

Nếu tình trạng hành lý của bạn là 'đóng' trên emirates.com, có nghĩa là bạn đã lấy lại được hành lý của mình hoặc nó đang trên đường đến với bạn.

Đôi khi do giao thông, khoảng cách giữa sân bay và địa chỉ giao hàng, và các trường hợp khác nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi có thể làm trì hoãn việc trả lại hành lý của bạn. Nếu bạn biết công ty giao hàng đang được sử dụng để trả lại hành lý của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.

Vui lòng chờ sáu giờ trước khi liên lạc với chúng tôi để được cập nhật.