Hành lý và tài sản bị thất lạc

Delayed and damaged baggage

Emirates tìm hành lý bị thất lạc như thế nào?

Khi hành lý bị thất lạc, chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để xác định được hành lý.

Trong bảy ngày đầu tiên, chúng tôi thực hiện 'theo dõi sơ bộ' - nơi chúng tôi liên lạc với tất cả các trạm liên quan đến chuyến bay, kiểm tra hiện vật, điều tra với đội An ninh và Tìm Hàng thất lạc của chúng tôi và kiểm tra các khu vực lưu trữ, để tìm lại hành lý cho hành khách càng sớm càng tốt.

Nếu không xác định được hành lý trong vòng bảy ngày, chúng tôi tiến hành 'theo dõi thứ cấp' chuyên sâu. Trong giai đoạn này, chúng tôi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng trong tất cả các sân bay và với tất cả các hãng hàng không. Chúng tôi tiến hành quá trình này ngay khi khách hàng hoàn thành mẫu Đơn hành lý thất lạc và cung cấp tài liệu cần thiết cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn thành lần kiểm tra cuối cùng này trong vòng mười ngày làm việc.

Sự hợp tác của bạn, và kịp thời gửi đến các tài liệu cần thiết, sẽ đẩy nhanh quá trình tìm kiếm của chúng tôi.