Hành lý và tài sản bị thất lạc

Baggage policies and rules

Chính sách hành lý với Emirates khi nối chuyến với các hãng hàng không khác như thế nào?

Emirates khuyến cáo mạnh mẽ bạn cần kiểm tra quy định hành lý của mỗi hãng hàng không mà bạn định đi.

Nếu chuyến đi của bạn bắt đầu với một hãng hàng không khác nối chuyến với một chuyến bay của Emirates, vui lòng liên hệ với hãng hàng không đó để biết về chính sách về hành lý kí gửi liền chặng của họ.

Nếu lịch trình của bạn bao gồm các chuyến bay của các hãng hàng không khác, các quy định khác có thể được áp dụng – tìm hiểu thêm.

Tùy thuộc vào cách thức mua vé và các hệ thống có sẵn tại sân bay, hành khách bay cùng Emirates và nối chuyến với một hãng hàng không khác có thể hoặc không thể làm thủ tục liền chặng cho hành lý ký gửi với các chuyến bay của họ. Vui lòng kiểm tra với văn phòng Emirates địa phương.

Trường hợp không được phép có hành lý ký gửi liền chặng giữa Emirates và hãng hàng không khác, vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để đến sân bay, lấy hành lý ra, làm thủ tục nhập cảnh và hải quan, và làm thủ tục cho chuyến bay tiếp, cũng như bất kỳ sự chậm trễ nào có thể, để tránh sự bất tiện và phí tổn của việc bị lỡ chuyến bay.