Đặt chỗ với Emirates

Chọn chỗ ngồi

Phí lựa chọn chỗ ngồi có được hoàn trả không?

Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp chỗ ngồi Quý khách đã đặt trước. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phải chuyển Quý khách sang một chỗ ngồi khác nếu có bất kỳ gián đoạn, thay đổi máy bay, hoặc bất kỳ lý do vận hành, an toàn và an ninh nào khác. Đặt chỗ ngồi có thể thay đổi cho đến khi khởi hành chuyến bay. Vì vậy, quý khách chỉ có thể gửi yêu cầu hoàn tiền sau khi chuyến bay của quý khách khởi hành.

Trong trường hợp thay có đổi không tự nguyện tới chỗ ngồi của Quý khách do lý do an toàn hoặc an ninh, Quý khách sẽ được hoàn trả phí chỉ trong các trường hợp sau:

 • Ghế thường được sắp xếp chỗ ngồi lại trên loại ghế thường khác (cửa sổ, giữa hoặc lối đi);
 • Ghế ưu tiên được sắp xếp chỗ ngồi lại trên loại Ghế ưu tiên khác (cửa sổ, giữa hoặc lối đi);
 • Ghế ưu tiên re-seated  được sắp xếp chỗ ngồi lại trên Ghế thường, Đôi hoặc Ghế có chỗ để chân rộng hơn;
 • Ghế đôi bị chuyển sang ghế Thường, Ưu tiên hoặc Ghế có chỗ để chân rộng hơn;
 • Ghế có chỗ để chân rộng hơn được sắp xếp chỗ ngồi lại trên Ghế Thường, ghế Ưu tiên hoặc ghế Đôi;
 • Ghế ưu tiêntầng trênđược sắp xếp lại ở tầng dưới;
 • Ghế Đôi ở tầng trên được sắp xếp chỗ ngồi lại ở tầng dưới.

Phí hoàn lại sẽ bao gồm tổng số tiền đã trả cho lựa chọn chỗ ngồi trừ các khoản thuế (không thể hoàn lại). Với các chuyến bay đã thực hiện, phí hoàn lại sẽ được so với chỗ ngồi Quý khách đã chọn cuối cùng trước những thay đổi không tự nguyện.

Khách hàng sẽ không được hoàn trả phí lựa chọn chỗ ngồi nếu:

 • Có hành trình với hạng khoang cao hơn do nâng cấp tự nguyện hoặc không tự nguyện;
 • Chọn giá trị chỗ ngồi thấp hơn sau khi mua chỗ ngồi giá trị cao hơn;
 • Sử dụng thêm thẻ thành viên chương trình Emirates Skywards để đặt phòng sau khi đặt chỗ ngồi
 • Tạo ra các thay đổi chuyến bay tình nguyện với hành trình (bao gồm ngày bay, điểm đến nội địa hoặc quốc tế, hoặc chuyến bay bị thay đổi được vận hành bơi hãng khác.)

Hoàn lại phí lựa chọn chỗ ngồi vì các lý do ngoài chế độ tuân theo các quy định vé khi hoàn phí ngoài chế độ.