Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tổ chức của tôi vẫn sẽ được cộng Điểm khi tôi Nâng hạng đặt chỗ bằng Điểm chứ?

Tổ chức của Quý khác chỉ được cộng Điểm Business Rewards ở hạng ban đầu đã được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.