Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Chuyến bay Dynamic Reward có thể được Nâng hạng cho hạng cao hơn bằng Điểm không?

Được, Quản trị viên Chương trình có thể Nâng hạng một Chuyến bay Dynamic Reward hiện hành cho hạng cao hơn bằng Điểm thưởng Business Rewards.