Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Làm thế nào để đặt chỗ một Chuyến bay Dynamic Reward?

Nếu là Quản trị viên Chương trình, chỉ cần làm theo các bước sau đây để đặt chỗ Chuyến bay Dynamic Reward bằng Điểm của quý khách:

  • Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Emirates Business Rewards của Quý khách
  • Đánh dấu ô ghi 'Book Business Rewards Travel (Đặt chỗ Chuyến bay chương trình Business Rewards)'
  • Chọn biểu tượng 'Dynamic Reward Flight (Chuyến bay Dynamic Reward)'