Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tôi có thể sử dụng Điểm vào việc gì?

Nếu là Quản trị viên Chương trình, Quý khách có thể dùng Điểm thưởng Business Rewards để đặt chỗ các Chuyến bay Dynamic Reward và các Nâng hạng. Điểm chỉ có thể được dùng cho các chuyến bay do Emirates khai thác và tiếp thị.