Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Khác biệt giữa nhân viên và khách di chuyển là gì?

Nhân viên là người làm việc cho tổ chức, có địa chỉ email hợp lệ và được phép truy nhập khoản Emirates Business Rewards của quý khách. Họ có thể thực hiện việc đặt chỗ của mình và chọn thanh toán bằng thẻ của họ hoặc gửi hồ sơ đặt chỗ cho Quản trị viên Chương trình để thanh toán.

Khách di chuyển có thể là người làm việc cho tổ chức, một tư vấn viên di chuyển nhân danh tổ chức hoặc là người không có địa chỉ email hợp lệ (ví dụ trong trường hợp các công ty xây dựng và hàng hải có nhân viên làm việc theo cơ chế quay vòng). Hành khách là khách mời không được phép truy nhập tài khoản Emirates Business Rewards và hồ sơ đặt chỗ cho các hành khách là khách mời đều phải do Quản trị viên Chương trình thực hiện.