Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Có phải chương trình Emirates Business Rewards chỉ dành cho các tổ chức quy mô vừa và nhỏ?

Chương trình Emirates Business Rewards mở ra cho mọi tổ chức, nhưng được thiết kết để mang đến các ưu đãi cho những tổ chức vừa và nhỏ không có hợp đồng lữ hành công ty với Emirates. Chương trình có thể dùng để bổ sung cho hợp đồng lữ hành bất kỳ đã có.