Hành lý và tài sản bị thất lạc

Delayed and damaged baggage

Mã tham chiếu PIR là gì?

Mã tham chiếu của Báo cáo Vấn đề về Tài sản (PIR) là mã duy nhất giúp chúng tôi theo dõi hành lý bị chậm trễ hoặc hư hỏng của bạn. Đó là tổ hợp gồm 10 chữ cái và số, và được ghi phía trên tên của bạn trong biên lai PIR. Bạn có thể sử dụng mã tham chiếu PIR của mình để kiểm tra tình trạng hành lý.