Đặt chỗ với Emirates

Hold my fare

Phí dịch vụ Giữ Giá Vé là gì?

Khoản phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào hành trình của Quý khách, và thay đổi theo các chuyến bay đường dài, ngắn và trung. Khoản phí này áp dụng cho mọi hành khách, nhưng không áp dụng cho trẻ sơ sinh. Và nếu Quý khách thanh toán đầy đủ giá vé trong 72 giờ, Quý khách sẽ không phải trả phí giữ vé.