Đặt chỗ với Emirates

Hold my fare

Giữ Giá Vé (Hold My Fare) là gì?

Giữ Giá Vé là một dịch vụ mới của chúng tôi cho phép Quý khách giữ báo giá vé trong vòng 72 giờ. Đồng nghĩa với việc nếu Quý khách muốn thanh toán sau, Quý khách sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi nào đối với giá vé trong thời gian đó.

Có một khoản phí giữ giá nhỏ. Khoản phí này sẽ được tính vào thẻ của Quý khách. Tuy nhiên, khoản phí này sẽ được hoàn trả nếu Quý khách thanh toán trong vòng 72 giờ.

Dịch vụ Giữ Giá Vé chỉ áp dụng cho Hạng phổ thông. Quý khách có thể sử dụng dịch vụ trong 24 ngày trước chuyến bay.