Hành lý và tài sản bị thất lạc

Excess baggage

Có phải các nhạc cụ được áp dụng tiêu chuẩn hành lý miễn cước đặc biệt không?

Không có tiêu chuẩn hành lý miễn cước đặc biệt cho việc vận chuyển nhạc cụ. Các nhạc cụ có thể được vận chuyển trên các chuyến bay của Emirates theo ba cách khác nhau:

  • như hành lý ký gửi thông thường, tùy thuộc vào những giới hạn thông thường
  • như hành lý xách tay thông thường, tùy thuộc vào những giới hạn thông thường
  • được tính như hành lý xách tay trên ghế trống trong khoang hành khách nếu dụng cụ có kích thước bình thường và giới hạn trọng lượng phù hợp với hành lý xách tay, hoặc phải trả thêm phí cho ghế đó trong khoang hành khách nếu dụng cụ vượt quá giới hạn này

Vui lòng lưu ý một số điều kiện cụ thể và giới hạn về các tùy chọn nêu trên áp dụng cho các nhạc cụ cụ thể. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc vận chuyển các nhạc cụ muốn mang theo trên các chuyến bay của Emirates, vui lòng liên hệ với Văn phòng Emirates địa phương hoặc văn phòng đại lý để tham khảo các điều kiện và giới hạn này.

Nếu hành trình của bạn có sự tham gia của hãng hàng không khác thì quy định về hành lý khác nhau có thể áp dụng cho những chuyến bay đó – tham khảo thêm.