Đặt chỗ với Emirates

Using our site (booking)

Làm thế nào để tôi có thể xem các lịch trình của mình?

Quý khách có thể xem các lịch trình trước đây và gần nhất của mình trên trang tài khoản Skywards(Mở ra trong tab mới), Quý khách có thể truy cập khi đăng nhập vào tài khoản Skywards của mình. Nếu Quý khách không phải là hội viên Skywards(Mở trong tab mới) Quý khách có thể xem các lịch trình của mình bằng cách truy cập vào trang Tìm kiếm Hồ sơ Đặt chỗ.