Đặt chỗ với Emirates

Online booking details

Tại sao giá vé không được định giá trước khi tôi tìm kiếm trong 'Lịch trình'?

Bên cạnh những yếu tố khác, tất cả các giá vé của Emirates phụ thuộc vào các chuyến bay bạn đã đặt. Chúng tôi chỉ có thể báo giá vé cho toàn bộ lịch trình khi bạn quyết định những chuyến bay cụ thể mà bạn mong muốn. Giá vé khác nhau bởi vì một số chuyến bay phổ biến hơn các chuyến bay khác.