Đặt chỗ với Emirates

Online booking details

Làm cách nào để tôi sử dụng được tính năng ‘Lịch trình’?

Tính năng này cho phép bạn xem nhanh thời gian bay và tuyến bay chỉ bằng cách nhập điểm đi và điểm đến, loại hành trình (một chiều hoặc hai chiều), và ngày của chuyến đi.