Đặt chỗ với Emirates

Online booking details

Tôi có thể đặt chỗ trực tuyến cho tối đa bao nhiêu người?

Bạn có thể đặt chỗ trực tuyến cho 9 hành khách trong hạng Phổ Thông, bao gồm cả người lớn và trẻ em. Đối với lịch trình bay bao gồm một hạng bay Thương Gia bạn có thể đặt trực tuyến cho tối đa bảy chỗ ngồi và tối đa bốn chỗ ngồi cho Hạng Nhất. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.