Đặt chỗ với Emirates

Online booking details

Có phải các khoản phí và thuế phụ thu đã được tính trên vé định giá cho tôi?

Chúng tôi luôn nỗ lực để hiển thị tất cả các khoản phí và thuế trong quá trình đặt chỗ trực tuyến nhưng có thể sẽ bị tính phí bổ sung và thuế khi phát hành vé hoặc tại sân bay của quốc gia khởi hành áp dụng mức thuế .