Đặt chỗ với Emirates

Online booking details

Tôi có thể đặt chuyến bay bao gồm nhiều điểm đến không?

Có. Chọn nút radio 'Nhiều điểm đến' trong trang Đặt Chỗ nếu chuyến bay của bạn bao gồm từ hai thành phố trở lên trước khi bạn quay lại thành phố khởi hành ban đầu.   Bạn có thể thêm các điểm đến bằng cách nhấn vào nút “Thêm một điểm đến” tại cuối mục “Ở đâu và khi nào”.

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng này để đặt điểm dừng: chỉ cần đơn giản nhập riêng mỗi chặng bay của hành trình. Ví dụ, để đặt điểm dừng ở Dubai trên đường bay từ Luân Đôn đến Sydney, nhập “Luân Đôn” và “Dubai” vào chuỗi các trường tìm kiếm đầu tiên, sau đó nhập “Dubai” và “Sydney” vào chuỗi thứ hai. Sau đó nhấp “Thêm một điểm đến”, và nhập “Sydney” và “Luân Đôn” vào chuỗi các trường tìm kiếm cuối cùng.

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng này để đặt một chuyến đi xuất phát ở một thành phố này và kết thúc tại một thành phố khác sau khi bay qua một hoặc nhiều thành phố giữa hai điểm khởi hành và hạ cánh.