Đặt chỗ với Emirates

Online booking basics

Khi đã hài lòng với lịch trình của mình, tôi nên tiến hành thanh toán như thế nào?

Khi bạn đã hài lòng với việc sắp xếp các chuyến bay, hãy nhấp vào ‘Đặt chỗ cho lịch trình này’ ở cuối màn hình để bắt đầu nhập các thông tin chi tiết về bạn. Bạn sẽ được hướng dẫn cách hoàn tất quá trình đặt chỗ, từ lựa chọn các hình thức vé, nhập các thông tin hành khách đến cung cấp các thông tin thanh toán. Tùy thuộc vào chi tiết chuyến bay của mình, bạn có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc qua điện thoại, hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng tại văn phòng của Emirates hoặc tại sân bay. Bạn sẽ được thông báo các lựa chọn có sẵn tại thời điểm đặt vé.