Hành lý và tài sản bị thất lạc

Baggage policies and rules

Có những biện pháp an ninh mới nào áp dụng với các chuyến bay đến Hoa Kỳ, Canada và Anh Quốc?

Tất cả hành khách bay đến Hoa Kỳ, Canada và Anh Quốc phải bật các thiết bị điện tử tại sân bay Quốc tế Dubai, nếu không sẽ có nguy cơ bị từ chối lên máy bay. Vui lòng bảo đảm rằng thiết bị điện tử của bạn còn đủ pin trước khi đến sân bay. Đây là một phần của các biện pháp an ninh tăng cường theo yêu cầu của nhà chức trách tại các quốc gia này.

Tất cả hành lý xách tay đều phải được soi chiếu. Việc soi chiếu hành lý sẽ được thực hiện tại các cửa lên máy bay phù hợp, đối với các chuyến bay xuất phát để đến các điểm đến tại Hoa Kỳ, Anh Quốc và Canada. 

Những hành khách không thể bật thiết bị điện tử của mình có nguy cơ không được lên máy bay hoặc được yêu cầu bỏ lại những thiết bị đó. Không có địa điểm an toàn để lưu giữ những thiết bị này và Emirates không chịu trách nhiệm cho những thiết bị này.