Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Tôi có thể tùy biến Ứng dụng Emirates trên thiết bị di động của mình không?

Quý khách có thể sử dụng chức năng ‘Cài Đặt’ của ứng dụng để tùy biến các thông tin cá nhân và thông báo được sử dụng làm sao để giúp hành trình của Quý khách đơn giản tuyệt vời.