Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Tôi có thể chia sẻ hành trình của mình với người khác qua ứng dụng được không?

Có, Quý khách có thể đăng trực tiếp hành trình của mình từ Ứng dụng Emirates lên Facebook hoặc Twitter.