Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Tôi có thể xem và quản lý việc đặt chỗ của mình thông qua Ứng dụng Emirates như thế nào?

Hãy xem mục 'Các chuyến bay của tôi’ để xem tình trạng đặt vé hiện tại cũng như quản lý hành trình của Quý khách.