Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Ứng dụng Emirates sử dụng bao nhiêu thời lượng pin?

Chúng tôi đã thiết kế sao cho lượng pin tiêu hao của thông báo và các chức năng là ít nhất có thể, tuy nhiên nếu Quý khách sử dụng ứng dụng với mạng 3G hay 4G trong thời gian dài thì sẽ tốn nhiều pin hơn.