Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Tôi có cần kết nối internet để truy cập vào ứng dụng Emirates App không?

Bạn sẽ cần kết nối internet để đăng nhập vào ứng dụng lần đầu và sử dụng các chức năng tải nhiều dữ liệu như đặt chỗ và quản lý chuyến bay. Đừng lo nếu bạn không có Wi-Fi hoặc dữ liệu di động - bạn vẫn có thể truy cập ứng dụng và thông tin của mình khi ngoại tuyến.