Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Ngôn ngữ của tôi có được hỗ trợ trong ứng dụng Emirates hay không?

Ứng dụng Emirates cho iPad hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Ứng dụng Emirates dành cho iPhone và Android hỗ trợ tiếng Séc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa giản thể, tiếng Hoa Phổ Thông (Hồng Kông), Tiếng Hoa Phổ Thông (Đài Loan), Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.