Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Tôi có thể tải về và cài đặt ứng dụng trên điện thoại như thế nào?

Quý khách có thể tìm ứng dụng Emirates trên iTunes Store.