Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Ứng dụng Emirates có sẵn trên thiết bị di động của tôi không?

Quý khách có thể tải xuống ứng dụng dành cho iPad, iPhone và điện thoại có hệ điều hành Android. Ứng dụng tương thích với các thiết bị và hệ điều hành sau:

  • iPad và iPad mini - iOS 6.1 trở lên
  • iPhone - iOS 7 trở lên
  • Đồng hồ Apple - iOS 8.2 trở lên
  • Điện thoại có hệ điều hành Android - OS 4.1 trở lên