Các tùy chọn thanh toán

Chúng tôi có nhiều tùy chọn thanh toán tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ khởi hành và thời gian còn lại trước khi khởi hành. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn thanh toán ở một quốc gia/vùng lãnh thổ cụ thể, hãy sử dụng bảng chọn (menu) quốc gia dưới đây.

Emirates phát hành vé điện tử. Bạn phải xuất trình biên nhận và hộ chiếu khi làm thủ tục tại sân bay.