Môi trường

Chiến dịch Ngày Mai Xanh Hơn (Greener Tomorrow)

THỂ HIỆN CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Cùng tạo nên Ngày Mai Xanh Hơn (A Greener Tomorrow)

Năm 2013, Emirates đã phát động một sáng kiến vì môi trường mang tên "Ngày Mai Xanh Hơn". Mục tiêu của sáng kiến này là nhằm hỗ trợ các tổ chức môi trường hoặc bảo tồn phi lợi nhuận với giải thưởng tài trợ lên đến 150.000 đô la. "Ngày Mai Xanh Hơn" là một phần trong cam kết của Emirates về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Ngân quỹ cho chiến dịch "Ngày Mai Xanh Hơn" được gây dựng từ các chương trình tái chế của Tập đoàn Emirates.

Thông qua chiến dịch "Ngày Mai Xanh Hơn", Emirates có thể hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường từ cấp cơ sở cùng với sự tham gia của cộng đồng. Chúng tôi rất vui mừng trước hiệu quả tích cực với cộng đồng mà các dự án giành giải thưởng "Ngày Mai Xanh Hơn" đã làm được và chúng tôi sẽ luôn theo sát bước tiến của họ trong tương lai. Để biết thêm thông tin chi tiết về chiến dịch "Ngày Mai Xanh Hơn", vui lòng liên hệ qua email: greenertomorrow@emirates.com(Mở email khách của bạn)

THÔNG TIN THÊM

Có thể bạn cũng quan tâm đến…