Accessibility informationSkip to the main content
Trải nghiệm Dubai và UAE tốt nhất với My Emirates Pass

Tối ưu kỳ nghỉ của bạn ở Dubai và khắp Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất với My Emirates Pass. Bạn có thể tận hưởng các ưu đãi độc quyền tại hơn 450 địa điểm chỉ cần xuất trình thẻ lên máy bay Emirates của bạn.

Dùng bữa tại một số nhà hàng tốt nhất trong thành phố, tận hưởng niềm vui gia đình tại các công viên giải trí đẳng cấp thế giới, thư giãn tại các spa hoặc đắm mình trong những cuộc phiêu lưu tìm kiếm cảm giác mạnh. Bạn có thể được chiết khấu cho tất cả những dịch vụ này với My Emirates Pass.

Cùng với các ưu đãi trên khắp Dubai, bạn có thể sử dụng My Emirates Pass tại các địa điểm tham gia trên khắp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hãy chờ đón kỳ nghỉ với chi phí ít hơn bằng cách du lịch đến Dubai với chúng tôi cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Nhớ giữ thẻ lên máy bay và mang tới những địa điểm tham gia chương trình để nhận ưu đãi.

Xem danh sách đầy đủ các ưu đãi dưới đây.

Câu hỏi thường gặp

My Emirates Pass 2021

Điều khoản và điều kiện

Chương trình Mùa đông 2021 "My Emirates Pass" ("Chương trình") là ưu đãi giá trị gia tăng của Emirates, một công ty được thành lập theo Sắc lệnh số 2 năm 1985 (được sửa đổi) của Nhà cầm quyền Dubai có văn phòng chính tại Trụ sở Tập đoàn Emirates, Airport Road, Hộp thư số 686, Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có trang web tại địa chỉ www.emirates.com/myemiratespass ("Trang web"). 

Các điều khoản và điều kiện này cùng các điều khoản và điều kiện chung được áp dụng cho Chương trình Đối tác và các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng và truy cập của bạn vào Trang Web (gọi chung là “Điều khoản”) điều chỉnh việc sử dụng trang web của bạn và đặt ra các quy định tham gia Chương trình. Khi tham gia Chương trình, quý khách đảm bảo rằng mình có thẩm quyền chấp nhận những Điều khoản này và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi những Điều khoản này.

Trong trường hợp có tranh chấp liên quan tới các Điều khoản và các vấn đề khác liên quan tới Chương trình thì quyết định của Emirates sẽ là quyết định ràng buộc cuối cùng và sẽ không có liên lạc qua lại hoặc thảo luận thêm. 

"Quyền lợi" nghĩa là các quyền lợi được cung cấp cho hành khách đủ điều kiện bao gồm nhưng không giới hạn đối với giảm giá, dịch vụ hoặc các quyền lợi khác do Đối tác cung cấp, như được nêu chi tiết trên Trang web. Các điều khoản và điều kiện liên quan đến giảm giá, dịch vụ hoặc quyền lợi là một phần của Chương trình này có thể khác nhau giữa các Đối tác. "Đối tác" có nghĩa là một nhà bán lẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ tham gia Chương trình trong Thời gian Chương trình như được liệt kê trên Trang web. 

"Thời gian chương trình" có nghĩa là từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 trừ các ngày lễ của UAE.

Tham gia chương trình

Trong Thời gian chương trình, bạn phải xuất trình thẻ lên máy bay điện tử, thẻ được in ở nhà hoặc ở sân bay có tên của chính mình được ghi ngày kể từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 đến Dubai do Emirates cấp, cùng với thẻ căn cước có ảnh để nhận dạng khi được yêu cầu tại cơ sở của Đối tác được liệt kê (“Hành khách”) để được hưởng các Quyền lợi. Hành khách có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi giấy tờ chứng minh được cung cấp đều chính xác. Đối tác có quyền từ chối Hành khách sử dụng các cơ sở nếu hành khách không thể cung cấp đầy đủ các giấy tờ nhận dạng. Hành khách được mong đợi sẽ hành xử một cách thích hợp mọi lúc tại cơ sở của Đối tác. Chương trình không áp dụng tại các quốc gia có luật pháp cấm Chương trình. Các cá nhân tại quốc gia bị hạn chế bởi các biện pháp kiểm soát và chế tài hiện hành, hoặc các đạo luật hay quy định liên quan tới Chương trình sẽ không đủ điều kiện tham dự Chương trình. Mỗi Hành khách phải đảm bảo rằng việc mình tham gia Chương trình là hợp pháp tuân theo pháp luật của quốc gia mà hành khách đó là công dân, và/hoặc đang sinh sống, và/hoặc đang có mặt tại thời điểm tham gia. Emirates không đưa ra bất cứ tuyên bố nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, về tính hợp pháp của việc tham dự của bất kỳ cá nhân nào, hay liên quan tới bất kỳ khía cạnh nào của Chương trình. Quyền lợi sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sở hữu và sử dụng các quyền lợi do Đối tác đề ra, có thể được sửa đổi theo thời gian. Những Quyền lợi này sẽ được trình bày chi tiết trên trang web. Quyền lợi chỉ có hiệu lực đối với Hành khách có thẻ lên máy bay hợp lệ, trừ khi có quy định khác trong Điều khoản. Hành khách nào không tuân thủ bất kỳ Điều khoản nào hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn hoặc điều kiện tham gia được nêu trong Điều khoản, có thể được coi là không đủ điều kiện để hưởng Quyền lợi theo quyết định của Emirates và/hoặc Đối tác. Chương trình CHỈ dành cho cá nhân Hành khách sử dụng và không thể chuyển nhượng và sẽ vô hiệu nếu mua, bán hoặc trao đổi. Các ưu đãi được bao gồm trong Chương trình không quy đổi được thành tiền mặt. Các quyền lợi dựa trên tình trạng sẵn có và bạn nên đặt trước. Hành khách sẽ chịu trách nhiệm cá nhân đối với tất cả các chi phí liên quan đến Quyền lợi bao gồm nhưng không giới hạn đối với bảo hiểm, chuyến đi, vé máy bay, đồ ăn, chỗ ở và bất kỳ chi phí phụ trợ nào khác liên quan đến việc đổi các Quyền lợi này. Hành khách cũng sẽ chịu trách nhiệm về (i) bất kỳ khoản thuế, phí và phụ phí nào, nếu có; và bất kỳ khoản bồi thường nào phải trả cho Đối tác về thiệt hại do Hành khách (hoặc Khách mời hoặc Gia đình của Hành khách) gây ra cho tài sản hoặc thiết bị của Đối tác.

Thông tin Cá nhân

Emirates thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Hành khách ("Dữ liệu") để thực hiện Chương trình và có thể, vì mục đích này, công bố hoặc chuyển thông tin đó cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ liên quan tới Chương trình. Khi xử lý Dữ liệu, Emirates có thể chuyển thông tin đó tới các quốc gia mà độ bảo mật dữ liệu có thể không tương đương với quốc gia mà người tham dự cư trú. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Emirates cam kết sẽ thu thập, xử lý, lưu trữ, lưu và chuyển Dữ liệu tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành có liên quan tại từng thời điểm. Bằng cách tham gia Chương trình và cung cấp Dữ liệu, Hành khách ủy quyền cho Emirates thu thập và xử lý Dữ liệu theo cách này. Khi đồng ý nhận Bản tin của Emirates, Hành khách ủy quyền cho Emirates lưu giữ và sử dụng Dữ liệu và truyền Dữ liệu vì mục đích phát hành Bản tin của Emirates. Khi đồng ý với việc tiếp thị trực tiếp, Hành khách cho phép Emirates giữ lại và sử dụng Dữ liệu để thực hiện tiếp thị trực tiếp khác, có thể liên quan đến việc chia sẻ Dữ liệu với văn phòng của Emirates, đại lý được ủy quyền, các công ty và/hoặc thương hiệu khác của Emirates và/hoặc các thương hiệu, bất kì ai mà Emirates chuyển quyền và nghĩa vụ, các công ty bên thứ ba cung cấp các dịch vụ liên quan (bao gồm, ví dụ thuê xe, khách sạn, xe limousine, vận chuyển, dịch vụ phụ trợ), chính phủ và các cơ quan chính phủ, các công ty thẻ tín dụng và thẻ thanh toán khác, và các hãng hàng không hoặc nhà cung cấp những dịch vụ liên quan như vậy. Nếu muốn biết Emirates đang lưu giữ những Dữ liệu gì về mình và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu mà Emirates lưu giữ, Hành khách nên liên hệ với văn phòng Emirates tại địa phương.

Trách nhiệm của Emirates

Việc Emirates bao gồm một Đối tác trong Chương trình không cấu thành hoặc ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của Đối tác đó. Emirates không chịu trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ hoặc hàng hóa do Đối tác cung cấp liên quan đến Chương trình và Emirates sẽ không bồi thường khi Hành khách không nhận được bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa nào. Hành khách hoàn toàn tự chịu rủi ro khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được cung cấp bởi chương trình Đối tác. Emirates sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, thương tích hoặc sự thất vọng nào phát sinh cho hoặc Hành khách hoặc bất kỳ người nào khác phải chịu dù trực tiếp hay gián tiếp, gây ra do việc chấm dứt hoặc thay đổi Chương trình hoặc bất kỳ cơ sở, quyền lợi hoặc thỏa thuận nào dành cho Hành khách, bao gồm rút khỏi chương trình Đối tác hoặc rút khỏi bất kỳ quyền lợi, cơ sở hoặc thỏa thuận nào. Hành khách chấp nhận Điều khoản và tự chịu rủi ro đồng thời đồng ý bồi thường cho Emirates tất cả các chi phí, tổn thất, thiệt hại, và trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả việc mất uy tín, thiện chí và phí tư vấn chuyên nghiệp) và bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hành động của Hành khách dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến những Điều khoản hoặc vi phạm nghĩa vụ của Hành khách được quy định trong tài liệu này. Emirates sẽ không có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này khi các nghĩa vụ đó không thể thực hiên được do các sự kiện vượt quá tầm kiểm soát của Emirates, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều kiện thời tiết, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, đình công, tranh chấp trong ngành, chiến tranh, bất ổn chính trị, bạo loạn hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào khác. Emirates không chịu trách nhiệm (và loại bỏ mọi trách nhiệm) về bất cứ tổn thất lợi nhuận, kinh doanh, hợp đồng, doanh thu hoặc khoản tiết kiệm dự kiến hoặc các thất thoát phát sinh đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp hoặc mang tính hệ lụy nào. Việc tham dự Chương trình không tạo cho người tham dự bất kỳ quyền hạn nào về bất kỳ tài sản trí tuệ nào phát sinh liên quan đến Chương trình. Bất kỳ Điều khoản nào bị coi là không hợp lệ trong văn cảnh theo quy định của pháp luật sẽ được thay thế bởi các điều khoản và điều kiện có thể áp dụng có văn cảnh gần nhất với những điều khoản và điều kiện không hợp lệ hoặc không thể áp dụng đó.

Quy định chung

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của Dubai và cũng như được áp dụng ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, và các tòa án Dubai sẽ có thẩm quyền duy nhất liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào phát sinh. Chương trình này là độc quyền và không thể kết hợp với bất kỳ chương trình giảm giá, khuyến mãi hoặc chương trình khách hàng thân thiết nào khác. Emirates bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Chương trình và/hoặc các Điều khoản này bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi.