Accessibility informationSkip to the main content

Trong năm 2018, Emirates đã vận chuyển hơn 750.000 hành khách đến và đi từ New Zealand. Kể từ khi khai trương các chuyến bay đến Auckland năm 2003, chúng tôi đã vận chuyển hơn 8,9 triệu hành khách đến và đi từ New Zealand.

Ngoài hành khách, Emirates cũng vận chuyển hơn 22.400 tấn hàng hóa đến và đi từ New Zealand trong năm 2018.

Emirates là hãng hàng không nước ngoài lớn nhất khai thác thị trường tới New Zealand, với 18 chuyến bay mỗi tuần - với các dịch vụ hàng ngày đến Christchurch qua Sydney, dịch vụ bay thẳng hàng ngày đến Auckland và bốn chuyến một tuần đến Auckland qua Bali.

Đọc thêm về hoạt động của Emirates trong tờ thông tin của chúng tôi Emirates và New Zealand(Mở tệp PDF trong một tab mới).