Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận
Tích lũy Dặm thưởng Skywards

Đặt vé với United Airlines và cung cấp mã số hội viên Emirates Skywards của bạn để tích lũy tới 1,5 Dặm thưởng Skywards cho mỗi dặm bay. Số Dặm thưởng Skywards mà bạn tích lũy được sẽ phụ thuộc vào hạng bay của chuyến đi, loại giá vé và khoảng cách bay.

Sử dụng ngay Opens an external link in a new tab
Sử dụng Dặm thưởng Skywards

Chi tiêu Dặm thưởng Skywards trên các chuyến bay của United Airlines trong mạng lưới của họ, bắt đầu từ 8.000 Dặm. 

Để đặt chuyến bay bằng Dặm thưởng Skywards với United Airlines, hãy nhấp vào mục Chi tiêu ngay bây giờ(Mở trang trong cùng một tab), chọn Đặt chuyến bay Thưởng Cơ bản và chỉ chọn tìm kiếm các chuyến bay của đối tác. Sau đó bạn có thể kiểm tra tình trạng các chuyến bay và sử dụng Dặm thưởng lúc thanh toán. Ngoài ra, hãy cho chúng tôi biết về chi tiết chuyến đi thông qua Trò chuyện Trực tiếp(Mở trang trong cùng một tab) và một tư vấn viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức

Sử dụng ngay Sử dụng ngay Opens an external link in a new tab