Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận
Đổi ngay Opens an external link in a new tab
Cách tích lũy Dặm thưởng Skywards
  • Đăng nhập vào tài khoản Heathrow Rewards
  • Chọn Emirates Skywards làm phần thưởng
Đổi ngayĐổi ngay Opens an external link in a new tab
Cách sử dụng Dặm thưởng Skywards
  • Đăng nhập vào tài khoản Emirates Skywards
  • Nhập mã số hội viên Heathrow Rewards của bạn
  • Nếu bạn chưa phải là hội viên, hãy tham gia ngay (Mở trang trong cùng một tab)
  • Xuất trình thẻ hội viên Heathrow Rewards khi thanh toán để sử dụng ngay Điểm Heathrow Rewards của bạn
Chuyển đổi Dặm thưởng
Heathrow Rewards

Tích điểm Heathrow Rewards ngay lập tức khi mua sắm, dùng bữa, thanh toán phí đậu xe, vé tàu và hơn thế nữa tại Sân bay Heathrow với tất cả các cửa hàng World Duty Free cũng như Jo Malone, mỹ phẩm MAC, v.v.