Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận
Tích lũy Dặm thưởng
  • Xe cao cấp – 1.000 Dặm 
  • Xe tiêu chuẩn – 600 Dặm 
  • Hội viên hạng Platinum hoặc Gold của Emirates Skywards – 200 Dặm thưởng
Đặt ngay Opens an external link in a new tab
Cách tích lũy:
  • Thêm mã số hội viên Emirates Skywards khi đặt xe 
  • Xuất trình thẻ hội viên Emirates Skywards kỹ thuật số khi nhận xe.
Đặt ngayĐặt ngay Opens an external link in a new tab
Đặt ngay Opens an external link in a new tab
Europcar

Thuê xe Europcar từ hơn 3.600 địa điểm tại hơn 100 quốc gia.

Đặt ngayĐặt ngay Opens an external link in a new tab