Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận
Cách tích lũy Dặm thưởng

Đăng nhập(Mở liên kết nội bộ) với thông tin hội viên Emirates Skywards của bạn và bắt đầu tích lũy Dặm thưởng.

Cách thức Chi tiêu Dặm thưởng

Bạn có thể thanh toán cho các sản phẩm hoàn toàn bằng Dặm thưởng hoặc Tiền mặt+Dặm thưởng, bắt đầu từ 2.000 Dặm thưởng.

Cửa hàng chính hãng của Emirates

Dù đam mê du lịch, phiêu lưu, thể thao hay thời trang, bạn sẽ tìm thấy những món quà và các sản phẩm phong cách sống phù hợp với sở thích của mình tại Cửa hàng Chính thức của Emirates.