Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Biểu mẫu này chỉ dành cho các yêu cầu quyền riêng tư. Đối với các dịch vụ tự phục vụ khác như yêu cầu cộng Dặm thưởng Skywards, yêu cầu biên nhận thuế, cập nhật hồ sơ và các yêu cầu khác, hãy xem phần Trợ giúp để tìm đúng biểu mẫu cho loại yêu cầu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các liên kết dưới đây cho các yêu cầu cụ thể như –

Nhấn vào đây để yêu cầu chứng nhận Bằng chứng du lịch của bạn cho các mục đích Thuế hoặc Bảo hiểm.

Nhấn vào đây để yêu cầu chứng nhận Chuyến bay bị hủy của bạn.

Nhấn vào đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo hiểm hoặc để gửi yêu cầu bồi thường.

dữ liệu cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn

Vui lòng xem chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, trong đó giải thích: chúng tôi thu thập thông tin gì, khi nào và tại sao chúng tôi sử dụng thông tin đó; cơ sở pháp lý để sử dụng thông tin cá nhân; cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với những người khác; cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích tiếp thị, thu thập hồ sơ và phân tích; những nơi mà thông tin cá nhân được chuyển tiếp trên toàn cầu; cách chúng tôi bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân; cách chúng tôi sử dụng cookie; các quyền hạn hợp pháp để giúp quản lý quyền riêng tư của bạn; và cách liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư.

Tôi muốn đưa ra yêu cầu:

Comments

Vui lòng mô tả chi tiết về cách thức chúng tôi có thể trợ giúp cho yêu cầu của bạn. Để biết thông tin về các quyền hạn của bạn theo luật pháp hiện hành, hãy xem Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Chỉ còn 3000 ký tự

thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân

Vui lòng cung cấp bằng chứng danh tính như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe và các tài liệu liên quan khác được tham chiếu ở trên.
Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân
Chi tiết thông tin liên lạc của khách hàng
Ngày sinh

Thông tin cá nhân
Thông tin đặt chỗ
Ngày khởi hành (tùy chọn)

Mã số nhân viên (Tùy chọn)

Bạn đã từng nhận được lời mời tham dự một sự kiện của Emirates chưa?

thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc

Cách thức chúng tôi liên lạc với bạn?