Accessibility informationSkip to the main content
Tôi có thể huỷ đặt chỗ không?

Có, bạn có thể hủy đặt chỗ chuyến bay của mình.

Thông thường, khi hủy hoặc thay đổi chuyến bay, bạn có thể phải trả phí thay đổi hoặc không đủ điều kiện để được hoàn lại toàn bộ số tiền. Do tình hình COVID-19 hiện tại, chúng tôi đã đưa ra nhiều tùy chọn hơn cho chính sách hủy đặt chỗ của mình, điều này có nghĩa là bạn hiện có thêm nhiều lựa chọn và sự linh hoạt khi hủy đặt chỗ của mình.

Bạn có thể hủy hoặc thay đổi đặt chỗ của mình trên Quản lý đặt chỗ trên trang web của chúng tôi, sử dụng tên và mã số chuyến bay để tìm đặt chỗ của bạn. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn hủy đặt chỗ linh hoạt có sẵn cho tất cả hành khách của chúng tôi trên trang thông tin về tùy chọn vé của chúng tôi. Ngoài việc hủy và hoàn tiền, bạn cũng có thể gia hạn hiệu lực của vé.