Đặt chỗ với Emirates

Seat selection

Tôi có phải trả phí để chọn ghế trên các chuyến bay của Emirates không?

Nếu bạn đặt vé Hạng Nhất hoặc Hạng Thương Gia, bạn không phải trả phí để chọn ghế.

Nếu bạn bay Hạng Phổ Thông bằng giá vé Flex Plus, bạn có thể chọn chỗ ngồi thường hoặc chỗ ngồi ưu tiên (ngoại trừ tầng hai của máy bay A380) tại mục Quản lý Hồ sơ Đặt chỗ mà không phải trả thêm phí, ngay từ thời điểm bạn mua vé. Bạn cũng có thể trả phí để chọn chỗ ngồi Ưu tiên ở Tầng trên máy bay A380, Ghế đôi hoặc Ghế có chỗ để chân rộng hơn.

Nếu bạn bay Hạng Phổ Thông bằng giá vé Flex, bạn có thể chọn chỗ ngồi Thường tại mục Quản lý Hồ sơ Đặt chỗ  mà không phải trả thêm phí, ngay từ thời điểm bạn mua vé. Bạn cũng có thể trả phí để chọn ghế Ưu tiên, Ghế đôi hoặc Ghế có chỗ để chân rộng hơn

Nếu bạn bay Hạng Phổ Thông bằng giá vé Special hoặc Saver, bạn sẽ phải trả phí để chọn chỗ ngồi. Bạn có thể sử dụng công cụ Chọn Chỗ Ngồi có sẵn thông qua  Quản lý Hồ sơ Đặt chỗ  để chọn, xem chi phí, và thanh toán cho chỗ bạn đã chọn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đợi cho đến khi thủ tục lên máy bay trực tuyến mở cửa 48 giờ trước chuyến bay, sau đó bạn có thể chọn chỗ miễn phí. Xin lưu ý rằng khả năng chọn và giữ chỗ ngồi mà bạn chọn có thể bị giới hạn vào thời điểm này. Nếu bạn không chọn chỗ trước, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ cho bạn trước chuyến bay.

Chúng tôi tự động sắp xếp chỗ ngồi phù hợp cho hành khách theo nhu cầu cụ thể, chẳng hạn hành khách đi cùng trẻ nhỏ. Tham khảo các câu hỏi thường gặp của chúng tôi về sắp xếp chỗ cho khách hàng cần trợ giúp đặc biệt.

Phí chọn chỗ chỉ áp dụng cho các chuyến bay của Emirates. Bạn có thể kiểm tra xem bạn có được miễn phí chọn chỗ ngồi hay không trong Các Câu hỏi thường gặp khác của chúng tôi trong phần này.

Emirates có quyền thay đổi chỗ ngồi trong trường hợp thay đổi hoạt động hoặc vì lý do an toàn.