Quản lý chuyến đi

Online check in

Tôi có thể tìm thấy mã đặt chỗ/PNR ở đâu?

vé điện tử

Nếu bạn nhận được vé điện tử qua email, thì mã đặt chỗ của bạn là mã gồm sáu ký tự dạng chữ và số ở sau ô "MÃ ĐẶT CHỖ". Mã này bắt đầu bằng các chữ cái B, C, D, E, F, G, H, I, J, K hoặc L. 
vé điện tử (biên nhận bản in của hãng hàng không)

Trên vé/coupon chuyến bay của bạn, PNR là sáu ký tự chữ và số in ở phía bên phải như minh họa trong hình dưới đây.

 

Vé điện tử của hãng lữ hành cũng sẽ có một mã đặt chỗ khác gồm sáu ký tự - bạn cũng có thể dùng mã này để làm thủ tục trực tuyến tại emirates.com