Accessibility informationSkip to the main content
Để lên chuyến bay, bạn phải đáp ứng các yêu cầu đối với mọi quốc gia mà bạn sẽ đến và quá cảnh. Bao gồm quốc gia khởi hành, quốc gia nối chuyến và điểm đến cuối cùng của bạn. Cũng có thể có các quy định liên quan đến lịch sử du lịch gần đây của bạn.
Vui lòng kiểm tra phiên bản tiếng Anh của trang này để biết các thông tin cập nhật trong thời gian thực.
Xin lưu ý rằng thông tin trên trang này được xuất bản lần đầu bằng tiếng Anh và có thể chậm được cập nhật bằng ngôn ngữ tùy chọn của bạn. Vui lòng kiểm tra phiên bản tiếng Anh của trang này để biết các thông tin cập nhật trong thời gian thực.