Thông tin về khả năng tiếp cậnSkip to the main content

ẨM THỰC

Đặt trước suất ăn

Đặt các món chính trước khi bay ở Hạng Thương gia trên một số tuyến bay.

Đặt trước suất ăn

Bạn có thể đặt các món chính cho tới 24 tiếng trước khi bay và đảm bảo có suất ăn mà bạn yêu thích.

Xem thực đơn và chọn món ăn chính của bạn trực tuyến. Khi bạn đã lên máy bay, chúng tôi sẽ biết lựa chọn món chính của bạn để bạn có thể tận hưởng dịch vụ suôn sẻ hơn.

Dịch vụ đặt trước suất ăn của chúng tôi được phục vụ riêng ở Hạng Thương gia trên một số tuyến bay và sẽ sớm có trên các tuyến bay khác.

Cách đặt trước suất ăn

Đặt chuyến bay Hạng Thương gia, sau đó đi tới mục Quản lý Đặt chỗ của bạn để đặt trước suất ăn. Nếu dịch vụ đặt trước suất ăn được phục vụ trên chuyến bay của bạn, bạn sẽ thấy tùy chọn đặt món từ thực đơn. Nếu bạn không thể thấy tùy chọn thì có nghĩa là dịch vụ chưa có trên tuyến bay này.

Bạn có thể chọn món chính sớm nhất là 14 ngày cho tới 24 tiếng trước chuyến bay. Bạn không phải trả thêm phí khi đặt trước suất ăn và bạn có thể thay đổi lựa chọn suất ăn của mình cho tới 24 tiếng trước chuyến bay.

Các món chính sẽ có sẵn để đặt trước và bạn có thể chọn món khai vị, món tráng miệng và các tùy chọn thực đơn khác sau khi lên máy bay.

Icon with plate and cutlery
Đặt trước suất ăn ngay bây giờ

Bạn đã đặt chuyến bay? Đến mục Quản lý Đặt chỗ của bạn để đặt trước món ăn chính ngay bây giờ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Emirates vận hành một đội bay kết hợp bao gồm các mẫu máy bay A380 và B777 trước đây và sau này. Các sản phẩm, dịch vụ và tính năng trên chuyến bay thực tế có thể thay đổi tùy theo tuyến bay và cấu hình máy bay. Các yêu cầu vận hành cũng có thể làm phát sinh những thay đổi vào phút cuối đối với máy bay được sử dụng cho các chuyến bay theo lịch trình. Nếu bạn có thắc mắc về các sản phẩm của chúng tôi hoặc có yêu cầu cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đặt chuyến bay.