Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Các quy định và thông báo

Thông báo về việc chuyến bay bị chậm

Hành khách khởi hành từ các sân bay ở EU bị chậm chuyến kéo dài

Thông báo này là bắt buộc theo Quy định EC 261/2004 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Liên minh Châu Âu ngày 11 tháng 2 năm 2004 và thông báo cho bạn về các quyền của bạn nếu chuyến bay của bạn bị hoãn trong thời gian dài.

Nếu chúng tôi dự kiến chuyến bay của bạn sẽ bị trì hoãn lâu theo cách hợp lý, bạn sẽ được hưởng một số dịch vụ Hỗ trợ và Quyền lợi sẵn có, miễn là bạn đáp ứng Tiêu chí Đủ điều kiện.

Tiêu chí đủ điều kiện

Bạn sẽ được hưởng dịch vụ Hỗ trợ và Quyền lợi sẵn có như mô tả dưới đây nếu:

 • chúng tôi dự kiến chuyến bay của bạn sẽ bị chậm từ ba giờ trở lên nếu khoảng cách bay là từ 1.500 đến 3.500 km; hoặc
 • chúng tôi dự kiến chuyến bay của bạn sẽ bị chậm bốn giờ hoặc hơn nếu khoảng cách bay dài hơn 3.500 km; và
 • chuyến bay bị trễ được chúng tôi lên kế hoạch khai thác;
 • chuyến bay bị trễ được lên kế hoạch khởi hành từ một sân bay ở EU;
 • bạn giữ đơn đặt chỗ đã xác nhận cho chuyến bay bị chậm;
 • bạn đã đáp ứng thời hạn làm thủ tục áp dụng cho chuyến bay bị chậm (trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn về việc hủy bỏ trước thời hạn đó);
 • bạn không đi theo diện miễn phí hoặc với giá vé được giảm không được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho công chúng; và
 • bạn không hoặc sẽ không bị từ chối cho lên chuyến bay vì lý do áp dụng các điều kiện vận chuyển của chúng tôi hoặc vì các lý do hợp lý khác, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, lý do sức khỏe, an toàn hoặc an ninh, hoặc giấy tờ thông hành không đầy đủ.

Theo các mục đích của thông báo này, chuyến đi theo chương trình khách hàng thường xuyên hoặc như một phần của kỳ nghỉ trọn gói sẽ không được coi là chuyến đi miễn phí. 

Dịch vụ Hỗ trợ và Quyền lợi sẵn có

Nếu bạn đáp ứng Tiêu chí Đủ điều kiện, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

Dịch vụ hỗ trợ sẵn có

 • Nhận các bữa ăn và đồ uống tương ứng hợp lý với thời gian chờ đợi cùng với hai cuộc điện thoại, telex, fax hoặc email.
 • Chỗ ở, nếu thời gian lưu trú là một hoặc nhiều đêm, hoặc thời gian lưu trú kéo dài thêm so với dự định của bạn, trở nên cần thiết khi thời gian khởi hành dự kiến hợp lý của chuyến bay mới muộn hơn một ngày hoặc lâu hơn so với ngày khởi hành dự kiến của chuyến bay bị hủy của bạn, bạn sẽ được ở tại khách sạn và hưởng dịch vụ vận chuyển trên mặt đất giữa sân bay và chỗ ở đó.

Các hỗ trợ được mô tả ở trên được cung cấp miễn phí. Bạn sẽ chỉ được hưởng sự hỗ trợ đó trong phạm vi mà chúng tôi dự kiến một cách hợp lý rằng việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ sẽ không gây ra sự chậm trễ.

Bồi hoàn

Nếu tình trạng chậm chuyến kéo dài từ năm giờ trở lên và bạn quyết định không đi trên chuyến bay bị hoãn, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vé đã thanh toán cho vé của bạn đối với phần dịch vụ vận chuyển chưa sử dụng và đối với những phần dịch vụ vận chuyển đã sử dụng nếu, do hậu quả của việc trì hoãn, chuyến bay bị hoãn không còn phục vụ bất kỳ mục đích nào liên quan đến kế hoạch đi lại ban đầu của bạn và, nếu thích hợp, chúng tôi sẽ đưa bạn đến điểm khởi hành đầu tiên trong hợp đồng vận chuyển của bạn trên chuyến bay sớm nhất có chỗ trống phù hợp.

Nếu bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn thực hiện lựa chọn này, bạn sẽ ngưng nhận được bất kỳ quyền nào đối với dịch vụ Hỗ trợ sẵn có kể từ khi chúng tôi nhận được thông báo này.

Khoản bồi hoàn sẽ được xử lý trong vòng bảy ngày. Thanh toán phụ thuộc vào việc hoàn thành tất cả các thủ tục hợp lý cần thiết, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, việc xác định thỏa đáng đối với bên được bồi hoàn và trả lại vé/phiếu thưởng chưa sử dụng.

Quyền được bồi hoàn cũng sẽ được áp dụng nếu chuyến bay của bạn là một phần của gói dịch vụ, ngoại trừ trường hợp quyền đó phát sinh theo Chỉ thị 90/314/EC.

Bồi thường

Bạn có thể được bồi thường nếu bạn bị chậm chuyến ở điểm đến cuối cùng hơn ba giờ và sự trì hoãn đó phát sinh từ những nguyên nhân trong tầm kiểm soát của chúng tôi (chứ không phải là những trường hợp bất thường không thể tránh được bằng mọi biện pháp hợp lý).

Mức bồi thường được quy định như sau:

 • 250 EUR đối với các chuyến bay từ 1500 km trở xuống;
 • 400 EUR đối với các chuyến bay trong EU trên 1500 km và đối với tất cả các chuyến bay khác từ 1500 km đến 3500 km; hoặc
 • 600 EUR đối với tất cả các chuyến bay khác.

Khoản bồi thường sẽ giảm 50% nếu bất kỳ việc chọn lại tuyến bay nào đến điểm đến cuối cùng của bạn có thời gian đến dự kiến không vượt quá thời gian đến dự kiến của chuyến bay ban đầu:

 • Hai giờ đối với các chuyến bay từ 1500 km trở xuống;
 • Ba giờ đối với tất cả các chuyến bay trong EU trên 1500 km và đối với tất cả các chuyến bay khác từ 1500 km đến 3500 km; hoặc
 • Bốn giờ đối với tất cả các chuyến bay khác.

Hạ hạng bay

Cho dù do chuyến bay bị trì hoãn kéo dài hay vì bất kỳ lý do nào khác, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, việc thay thế máy bay có khoang hành khách nhỏ hơn, nếu bạn được xếp vào hạng bay thấp hơn hạng của vé đã mua khi bạn đang được chọn lại tuyến bay, bạn sẽ được bồi hoàn như sau:

 • 50% giá vé áp dụng cho chặng bay từ 1.500 km đến 3.500 km; hoặc
 • 75% giá vé áp dụng cho các chuyến bay dài hơn 3.500 km đối với một phần hoặc các phần của hành trình mà bạn được xếp vào hạng ghế thấp hơn đó.

Quy định chung

Mỗi quốc gia thành viên EU đã chỉ định một cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định EC 261/2004(Mở trang web bên ngoài trong một tab mới). Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các cơ quan có liên quan trong một thông báo riêng.

Thông báo này không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền bổ sung nào theo hợp đồng.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với phòng quan hệ khách hàng của chúng tôi thông qua trang web www.emirates.com/feedback của chúng tôi để đưa ra yêu cầu bồi thường.

Hoặc gửi email tới: customer.affairs@emirates.com

Để xem các tệp PDF, bạn cần cài Adobe Acrobat Reader.
Tải Acrobat Reader