Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Các quy định và thông báo

Thông báo về việc chuyến bay bị chậm

Các chuyến bay khởi hành từ các sân bay ở Vương quốc Anh bị chậm trễ kéo dài

Thông báo này được yêu cầu theo Quy định (EC) số 261/2004 (đã được sửa đổi theo Quyền của Hành khách Hàng không và Quy định Cấp phép của Nhà tổ chức Du lịch Hàng không (Bản sửa đổi) (Ngoài EU) năm 2019) và thông báo cho bạn về các quyền của bạn nếu chuyến bay của bạn bị chậm trễ kéo dài.
 
Nếu chúng tôi dự kiến chuyến bay của bạn sẽ bị trì hoãn lâu theo cách hợp lý, bạn sẽ được hưởng một số dịch vụ Hỗ trợ và Quyền lợi sẵn có, miễn là bạn đáp ứng Tiêu chí Đủ điều kiện.

Tiêu chí đủ tiêu chuẩn

Bạn sẽ được hưởng dịch vụ Hỗ trợ và Quyền lợi sẵn có như mô tả dưới đây nếu:

 • chúng tôi dự kiến chuyến bay của bạn sẽ bị trễ từ hai giờ trở lên nếu khoảng cách bay là 1500 km trở xuống; hoặc
 • chúng tôi dự kiến chuyến bay của bạn sẽ bị trễ từ ba giờ trở lên nếu khoảng cách bay là từ 1500 đến 3500 km; hoặc
 • chúng tôi dự kiến chuyến bay của bạn sẽ bị trễ từ bốn giờ trở lên nếu khoảng cách bay dài hơn 3500 km; và
 • chuyến bay bị trễ được chúng tôi lên kế hoạch khai thác;
 • chuyến bay bị trễ được lên kế hoạch khởi hành từ một sân bay ở Vương quốc Anh;
 • bạn giữ đơn đặt chỗ đã xác nhận cho chuyến bay bị chậm; 
 • bạn đã đáp ứng thời hạn làm thủ tục áp dụng cho chuyến bay bị trễ (trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn về việc chậm trễ trước thời hạn đó);
 • bạn không đi theo diện miễn phí hoặc với giá vé được giảm không được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho công chúng; và
 • bạn không hoặc sẽ không bị từ chối cho lên chuyến bay vì lý do áp dụng các điều kiện vận chuyển của chúng tôi hoặc vì các lý do hợp lý khác, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, lý do sức khỏe, an toàn hoặc an ninh, hoặc giấy tờ thông hành không đầy đủ.

Theo các mục đích của thông báo này, chuyến đi theo chương trình khách hàng thường xuyên hoặc như một phần của kỳ nghỉ trọn gói sẽ không được coi là chuyến đi miễn phí.

Dịch vụ hỗ trợ và quyền lợi sẵn có

Nếu bạn đáp ứng Tiêu chí Đủ điều kiện, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

Dịch vụ hỗ trợ sẵn có

 • Nhận các bữa ăn và đồ uống tương ứng hợp lý với thời gian chờ đợi cùng với hai cuộc điện thoại, telex, fax hoặc email.
 • Chỗ ở, nếu thời gian lưu trú là một hoặc nhiều đêm, hoặc thời gian lưu trú kéo dài thêm so với dự định của bạn, trở nên cần thiết khi thời gian khởi hành dự kiến hợp lý của chuyến bay mới muộn hơn một ngày hoặc lâu hơn so với ngày khởi hành dự kiến của chuyến bay bị hủy của bạn, bạn sẽ được ở tại khách sạn và được cung cấp dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa sân bay và chỗ ở đó (hoặc phương tiện di chuyển đến chỗ ở của riêng bạn nếu bạn chọn không ở trong khách sạn).

Dịch vụ hỗ trợ được mô tả ở trên được cung cấp miễn phí. Bạn sẽ chỉ được hưởng sự hỗ trợ đó trong phạm vi mà chúng tôi dự kiến một cách hợp lý rằng việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ sẽ không gây ra sự chậm trễ.

Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến nhu cầu của những người bị suy giảm khả năng vận động và bất kỳ ai đi cùng họ, cũng như nhu cầu của trẻ em không có người đi kèm theo Điều 9(3) của Quy định (EC) số 261/2004 (được sửa đổi theo Quyền của Hành khách Hàng không và Quy định Cấp phép (Bản sửa đổi) (Ngoài EU) của Nhà tổ chức Du lịch Hàng không năm 2019).

Bồi hoàn hoặc định tuyến lại

Nếu sự chậm trễ kéo dài từ năm giờ trở lên và bạn quyết định không đi trên (các) chuyến bay bị hoãn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lựa chọn:

 • Bồi hoàn: [i] Bồi hoàn tiền vé đã thanh toán cho vé của bạn đối với phần dịch vụ vận chuyển chưa sử dụng và đối với những phần dịch vụ vận chuyển đã sử dụng nếu do hậu quả của việc hủy chuyến bay, chuyến bay bị hủy không còn phục vụ cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến kế hoạch đi lại ban đầu của bạn; và [ii] khi thích hợp, chúng tôi sẽ đưa bạn đến điểm khởi hành đầu tiên trong hợp đồng vận chuyển của bạn vào thời điểm sớm nhất có thể; hoặc
 • Định tuyến lại:  Đưa bạn đến điểm đến cuối cùng, trong điều kiện vận chuyển tương đương, vào thời điểm sớm nhất hoặc muộn hơn theo lựa chọn của bạn.

Khoản bồi hoàn sẽ được xử lý trong vòng bảy ngày. Thanh toán phụ thuộc vào việc hoàn thành tất cả các thủ tục hợp lý cần thiết, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, việc xác định thỏa đáng đối với bên được bồi hoàn và trả lại vé/phiếu thưởng chưa sử dụng.

Quyền được bồi hoàn cũng sẽ được áp dụng nếu chuyến bay của bạn là một phần của gói dịch vụ, ngoại trừ trường hợp quyền đó phát sinh theo Quy định về Du lịch Trọn gói và Sắp xếp Du lịch có Liên kết năm 2018.

Bồi thường

Bạn có thể được bồi thường nếu bạn bị chậm chuyến ở điểm đến cuối cùng hơn ba giờ và sự trì hoãn đó phát sinh từ những nguyên nhân trong tầm kiểm soát của chúng tôi (chứ không phải là những trường hợp bất thường không thể tránh được bằng mọi biện pháp hợp lý).

Mức bồi thường được quy định như sau:

 • £220 đối với các chuyến bay từ 1500 km trở xuống;
 • £350 đối với các chuyến bay từ 1500 km đến 3500 km;
 • £520 đối với tất cả các chuyến bay khác.

Khoản bồi thường sẽ giảm 50% nếu bất kỳ việc chọn lại tuyến bay nào đến điểm đến cuối cùng của bạn có thời gian đến dự kiến không vượt quá thời gian đến dự kiến của chuyến bay ban đầu:

 • Hai giờ đối với các chuyến bay từ 1500 km trở xuống; hoặc
 • Ba giờ cho tất cả các chuyến bay từ 1500 km đến 3500 km; hoặc
 • Bốn giờ đối với tất cả các chuyến bay khác.

Khoản bồi hoàn sẽ được trả bằng tiền mặt, chuyển khoản điện tử, lệnh ngân hàng hoặc séc ngân hàng hoặc, theo thỏa thuận đã ký của bạn, bằng phiếu du lịch và/hoặc các dịch vụ khác.

Hạ hạng bay

Cho dù do chuyến bay bị trì hoãn kéo dài hay vì bất kỳ lý do nào khác, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, việc thay thế máy bay có khoang hành khách nhỏ hơn, nếu bạn được xếp vào hạng bay thấp hơn hạng của vé đã mua khi bạn đang được chọn lại tuyến bay, bạn sẽ được bồi hoàn như sau:

 • 30% giá vé được áp dụng cho các chuyến bay dưới 1500 km; hoặc
 • 50% giá vé áp dụng cho các chuyến bay từ 1500 km đến 3500 km; hoặc
 • 75% giá vé được áp dụng cho các chuyến bay trên 3.500 km,

cho một phần hoặc các phần của hành trình mà bạn được xếp vào hạng bay thấp hơn đó.

Khiếu nại

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với phòng Quan hệ Khách hàng của chúng tôi thông qua trang web www.emirates.com/feedback để đưa ra yêu cầu bồi thường.

Tại Vương quốc Anh, bạn có thể nộp khiếu nại với Cơ quan Hàng không Dân dụng (CAA) - Nhóm Tư vấn và Khiếu nại dành cho Hành khách (PACT) bằng cách hoàn thành biểu mẫu khiếu nại trực tuyến, qua trang web của CAA https://www.caa.co.uk/Passengers/Resolving‑travel‑problems/How‑the‑CAA‑can‑help/How‑the‑CAA‑can‑help/.

Nếu bạn bị khiếm thị và cần hỗ trợ nộp khiếu nại với PACT, vui lòng liên hệ với họ qua email theo địa chỉ passenger.complaints@caa.co.uk hoặc qua số điện thoại 0330 022 1916.

Thông báo này không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền bổ sung nào theo hợp đồng.

Để xem các tệp PDF, bạn cần cài Adobe Acrobat Reader.
Tải Acrobat Reader