Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Trước chuyến bay

Thông tin Tiêm chủng Y tế

Để biết thông tin mới nhất về các yêu cầu về sức khoẻ ở các quốc gia trên lịch trình Emirates của bạn, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm này.

Lưu ý: Vì thông tin này được lấy từ một nhà cung cấp bên ngoài, chúng tôi chỉ có thể hiển thị kết quả bằng tiếng Anh.
Tư vấn về tiêm ngừa COVID-19

Có thể vẫn còn các hạn chế về tiêm ngừa COVID-19 tại một số quốc gia. Hãy kiểm tra thông tin với trung tâm COVID-19 của chúng tôi trước chuyến đi.

Sức khỏe

Bạn sắp bay?

Tại đây bạn có thể kiểm tra các yêu cầu tiêm chủng cho chuyến bay của bạn
Bạn có thể thêm tối đa 5 quốc gia quá cảnh

Lưu ý: Thông tin này được cung cấp bởi một bên thứ ba bên ngoài chứ không phải bởi emirates.com. Emirates không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với những thông tin có trong trang web này.