Accessibility informationSkip to the main content
Tư vấn về tiêm ngừa COVID-19

Truy cập trung tâm thông tin về COVID-19 của chúng tôi để biết các yêu cầu về tiêm ngừa và xét nghiệm hiện tại cho điểm đến của bạn.

Sức khỏe

Bạn sắp bay?

Tại đây bạn có thể kiểm tra các yêu cầu tiêm chủng cho chuyến bay của bạn

Bạn có thể thêm tối đa 5 quốc gia quá cảnh

Lưu ý: Thông tin này được cung cấp bởi một bên thứ ba bên ngoài chứ không phải bởi emirates.com. Emirates không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với những thông tin có trong trang web này.